Önsöz

Fıtık Derneği resmi logo

Fıtık, En Sık Karşılaşılan Cerrahi Hastalıktır!

Fıtık Cerrahisi, bir Genel Cerrahi Kliniğinin en sık yaptığı ameliyatlar arasındadır. Fıtık hastalığının tek tedavisi cerrahidir. Nüks etmesi, ameliyat sonrası kronik ağrı gibi önemli problemleri nedeniyle, üzerinde durulması gereken bir hastalıktır.

Ayrıntılı Anatomi Bilgisi Başarıyı Etkiler!

Özellikle; en sık görülen kasık fıtıklarında, anatomiye hakim olmak fıtık onarımının başarısını etkiler. Anatominin özellikleri bilinerek nüksten ve kronik ağrıdan kaçınılabilir. Laparoskopik yaklaşımda, 3 boyutlu anatomiye hakim olmak gerekir. Yine, karın duvarı fıtıklarında da (göbek, insizyonel, lumbar) hem anatomi hem de bu anatominin fonksiyonu olarak ortaya çıkan fizyolojisinin bilinerek düzenlenen tedavi yaklaşımı daha başarılı olur.

İnsizyonel Fıtıklar Önemli Bir Sağlık Sorundur!

Çalışmalar, laparotomi kesilerinin %20'sinin fıtık olduğunu göstermektedir. Bu fıtıkların onarımının başarı oranları, %5-25 arasında değişmektedir. Bu oran, nükslerin onarımında katlanarak artmaktadır. Önlenmesi için karın kesilerinin kapatılmasında "Kısa Dikiş Aralığı" tekniği standart hale gelmektedir. Ayrıca risk gruplarında proflaktik yama konulması tavsiye edilmektedir.

Fıtık Derneğinin Amacı

Fıtık Derneği, 23 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı;  Dernek Tüzüğü madde 1'de görüleceği üzere; 'Kasık, karın duvarı ve karın içi fıtıkları konusunda tüm ilerlemeleri takip etmek, meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini geliştirerek, ülke çapında bir yüksek cerrahi standart meydana getirmek amacını güden “ Fıtık Derneği “ kurulmuştur.'

Dernek bu amacı doğrultusunda; bugüne kadar Uluslararası Katılımlı 7 Ulusal Kongre, Canlı ameliyat yayınlı Bölgesel Toplantılar, Seminerler, Kurslar ve Workshop'lar düzenlemiştir. Bunun yanı sıra Fıtık Cerrahisi ile ilgili önemli yabancı kitapları Türkçe'ye çevirmiştir.

Avrupa ile Entegrasyon

Fıtık Derneği, kurulduğu yıldan beri Avrupa Fıtık Derneği içinde Ulusal Bölüm olarak bulunmaktadır. Bu kapsamda, Ülkemizi Avrupa platformunda temsil etmektedir. Derneğimiz, 2010 yılında 32. Avrupa Fıtık Kongresine ev sahipliği yapmıştır. Üyeleri ile Avrupa Fıtık Derneğinin komitelerinde faaliyetlerde bulunmaktadır.

Gelecek Dönem Projeleri

Dernek yeni proje olarak "Fıtık Okulu" konseptini geliştirerek, Yurdumuzun çeşitli yerlerinde etkinlliklerini sürdürecektir.

Bunun yanında Hayvan laboratuvarlarında uygulamalı eğitim çalışmaları düzenleyecektir.

Yine, fıtık ile ilgili önemli kitapları Türkçemize çevirmeyi planlıyoruz.

Dernek

fıtık derneği logo

Kuruluş

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 • Dernek Tüzüğü madde 1'de görüleceği üzere; Fıtık Derneği, 23 Nisan 2003 tarihinde, kasık, karın duvarı ve karın içi fıtıkları konusunda tüm ilerlemeleri takip etmek, meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini geliştirerek, ülke çapında bir yüksek cerrahi standart meydana getirmek amacı ile kurulmuştur.

fıtık derneği yönetim kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Sabri Melih Paksoy | Başkan
 • Prof. Dr. Nuri Gönüllü | Başkan Yard.
 • Prof. Dr. Zafer Malazgirt | Sekreter
 • Op. Dr. Hakan Gök | Sayman
 • Prof. Dr. Metin Ertem | Üye

image323

Üyelik

Yönetim Kurulu

Üyelik

 • Derneğe Üye olmak için; Uzmanlık konusuna, karın içi ve duvarı fıtıkları giren dallarda uzman ünvanı almış olmak yeterlidir.
 • Üye olmak için iletişime geçin!

Fıtık Derneği Yama Komplikasyonları Veri Tabanı

image324

Sayın meslektaşımız,

Ağrı, enfeksiyon, nüks, adezyon, obstrüksiyon ve perforasyon, geri çağrılmış yamalar ile ilişkili en sık görülen komplikasyonlardır.


Bu veri tabanının amacı, yamaya bağlı olduğu düşünülen sorunların ortaya konması, bundan haberdar olunması, gereken önlemlerin alınması için ilgili tarafların bilgilendirilmesidir. Gönüllü raporlama, Derneğimizin onaylanmış yamalar için bilinmeyen riski belirlemesine ve sorunun devam etmesini önlemeye yardımcı olabilir.


Bu kapsama; sentetik, biyosentetik ve biyolojik yapıda, kalıcı, emilebilir ya da yarı emilebilir özellikte yumuşak doku destekleyicisi ve fıtık onarımı için kullanılan tüm yamalar girmektedir.


Bu veri tabanı cerrahların kullanımı içindir.

BİLDİRİM YAPMAK İÇİN KAYIT OLUN!

Fıtık ameliyatı sonrası bir komplikasyonla karşılaştınız ve yama nedenli olduğunu düşünüyorsanız bildirim yapın.

İletişim

Bize mesaj atın!

Fıtık Derneği

 • Oasis Turizm Şirketi, Derneğimize ev sahipliği yapmaktadır.
 • Dernek email: fitikdernegi@gmail.com
 • Ayrıca sayfa altında linki verilen, facebook, twitter gibi sosyal medya kanalları aracılığı ile de bağlantıya geçebilirsiniz.

Posta Adresi

Gümüşsuyu Mah | Miralay Şefik Bey Sok | 5/8 | 34437 | Beyoğlu | İstanbul

+90 212 292 47 14

Çalışma Saatleri

Bugün açık

09:00 – 17:00