Karın Duvarı Cerrahisini Desteklemek ve Geliştirmek!

image7

Önsöz

image8

Fıtık, En Sık Karşılaşılan Cerrahi Hastalıktır!

Fıtık Cerrahisi, bir Genel Cerrahi Kliniğinin en sık yaptığı ameliyatlar arasındadır. Fıtık hastalığının tek tedavisi cerrahidir. Nüks etmesi, ameliyat sonrası kronik ağrı gibi önemli problemleri nedeniyle, üzerinde durulması gereken bir hastalıktır.

Ayrıntılı Anatomi Bilgisi Başarıyı Etkiler!

Özellikle; en sık görülen kasık fıtıklarında, anatomiye hakim olmak fıtık onarımının başarısını etkiler. Anatominin özellikleri bilinerek nüksten ve kronik ağrıdan kaçınılabilir. Laparoskopik yaklaşımda, 3 boyutlu anatomiye hakim olmak gerekir. Yine, karın duvarı fıtıklarında da (göbek, insizyonel, lumbar) hem anatomi hem de bu anatominin fonksiyonu olarak ortaya çıkan fizyolojisinin bilinerek düzenlenen tedavi yaklaşımı daha başarılı olur.

İnsizyonel Fıtıklar Önemli Bir Sağlık Sorundur!

Çalışmalar, laparotomi kesilerinin %20'sinin fıtık olduğunu göstermektedir. Bu fıtıkların onarımının başarı oranları, %5-25 arasında değişmektedir. Bu oran, nükslerin onarımında katlanarak artmaktadır. Önlenmesi için karın kesilerinin kapatılmasında "Kısa Dikiş Aralığı" tekniği standart hale gelmektedir. Ayrıca risk gruplarında proflaktik yama konulması tavsiye edilmektedir.

Fıtık Derneğinin Amacı

Fıtık Derneği, 23 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı;  Dernek Tüzüğü madde 1'de görüleceği üzere; "Karın içi ve duvarı fıtıkları konusunda tüm ilerlemeleri takip etmek, meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini geliştirerek, ülke çapında bir yüksek cerrahi standart meydana getirmektir."


Dernek bu amacı doğrultusunda; bugüne kadar Uluslararası Katılımlı 7 Ulusal Kongre, Canlı ameliyat yayınlı Bölgesel Toplantılar, Seminerler, Kurslar ve Workshop'lar düzenlemiştir. Bunun yanı sıra Fıtık Cerrahisi ile ilgili önemli yabancı kitapları Türkçe'ye çevirmiştir.

Avrupa ile Entegrasyon

Fıtık Derneği, kurulduğu yıldan beri Avrupa Fıtık Derneği içinde Ulusal Bölüm olarak bulunmaktadır. Bu kapsamda, Ülkemizi Avrupa platformunda temsil etmektedir. Derneğimiz, 2010 yılında 32. Avrupa Fıtık Kongresine ev sahipliği yapmıştır. Üyeleri ile Avrupa Fıtık Derneğinin komitelerinde faaliyetlerde bulunmaktadır.

Gelecek Dönem Projeleri

Dernek yeni proje olarak "Fıtık Okulu" konseptini geliştirerek, Yurdumuzun çeşitli yerlerinde etkinlliklerini sürdürecektir.


Bunun yanında Hayvan laboratuvarlarında uygulamalı eğitim çalışmaları düzenleyecektir.


Yine, fıtık ile ilgili önemli kitapları Türkçemize çevirmeyi planlıyoruz.

Dernek

fıtık derneği logo

Kuruluş

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 • Dernek Tüzüğü madde 1'de görüleceği üzere; Fıtık Derneği, 23 Nisan 2003 tarihinde ve "Karın içi ve duvarı fıtıkları konusunda tüm ilerlemeleri takip etmek, meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini geliştirerek, ülke çapında bir yüksek cerrahi standart meydana getirmek amacı ile“ kurulmuştur.

fıtık derneği yönetim kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Sabri Melih Paksoy | Başkan
 • Prof. Dr. Nuri Gönüllü | Başkan Yard.
 • Prof. Dr. Zafer Malazgirt | Sekreter
 • Op. Dr. Hakan Gök | Sayman
 • Prof. Dr. Metin Ertem | Üye

image9

Üyelik

Yönetim Kurulu

Üyelik

 • Derneğe Üye olmak için; Uzmanlık konusuna, karın içi ve duvarı fıtıkları giren dallarda uzman ünvanı almış olmak yeterlidir.
 • Üye olmak için iletişime geçin!

7. Ulusal Fıtık Kongresi Bildiri Özet Kitabı

#UFK2019 Kitap (pdf)

Download

İletişim

Bize mesaj atın!

Fıtık Derneği

 • Oasis Turizm Şirketi, Derneğimize ev sahipliği yapmaktadır.
 • Dernek email: fitikdernegi@gmail.com
 • Ayrıca sayfa altında linki verilen, facebook, twitter gibi sosyal medya kanalları aracılığı ile de bağlantıya geçebilirsiniz.

Posta Adresi

Gümüşsuyu Mah | Miralay Şefik Bey Sok | 5/8 | 34437 | Beyoğlu | İstanbul

+90 212 292 47 14

Çalışma Saatleri

Open today

09:00 am – 05:00 pm