Uluslararası Kasık Fıtığı Tedavisi Rehberi

Bu rehber, Uluslararası Kasık Fıtığı Tedavisi Rehberinin bir özetidir. Burada paylaşılan bilgiler Hernia dergisinde yayınlanmıştır (Hernia. 2018 Feb;22(1):1-165). Makalenin tamamına erişim ücretsizdir. Ulaşmak için TIKLAYIN!


Ana rehber, 136 açıklama, 88 öneri ve 1299 referans içeren 165 sayfadan oluşmaktadır. Genel cerrahlar için geliştirilmiştir ve kasık fıtığı olan hastaların çoğunluğu için geçerli yönergeler sunmayı amaçlamaktadır. Ancak tedavinin tüm yönlerinin ayrıntıları hakkında  daha iyi bilgi için rehberin tamamını okumanızı öneririz.


Bu rehber, 23 sayfa ve 27 bölümden oluşmaktadır. Rehberin temel amacı, kasık fıtığı onarımını takiben hasta sonuçlarını iyileştirmek, en sık görülen problemler olan, nüks oranlarını ve kronik ağrıyı azaltmaktır.


Bu rehber, 2019 yılı sonbaharında Avrupa Fıtık Derneği tarafından toplam 7 dile tercüme edilmiştir ve Derneğin web sitesine yüklenmiştir. Fıtık Derneği olarak, bu rehberi Avrupa Fıtık Derneğinin izniyle 8. dil olarak Türkçe’ye çevirdik ve Türk Cerrahlarının kullanımına sunmaktan mutluyuz.


Rehber, A5 boyutunda PDF dosyası olarak hazırlanmıştır; indirilebilir, basılıp kitapçık haline getirilebilir.

REHBERİ İNDİR!

Karın Kesisi Kapama Tekniği

image366

Dört Dakika ile Neleri Değiştirebiliriz?

Karın kapama; maalesef biz cerrahların en sevmediği, bitse de kahvemizi içsek dediğimiz aşamasıdır ameliyatın. Ancak, mevcut alışkanlıklarımızdan vazgeçip biraz daha zaman ayırırsak karın kapama kaynaklı bit takım  komplikasyonları azaltmak mümkün gözükmektedir.


Peki o zaman nasıl yapalım;


En çok yaralamaya neden olan canlı olarak biz cerrahların yara iyileşmesini mutlaka çok iyi bilmesi gerekmektedir. Yara iyileşmesini etkileyen sistemik faktörler daha çok hasta kaynaklı iken, lokal faktörler cerrah tarafından düzeltilebilir faktörlerdir. Cerrahi teknik, kullanılan materyal ve kesi seçiminde yapacağımız düzenlemeler ile karın kesisinin iyi iyileşmemesine bağlı ortaya çıkabilecek; cerrahi alan enfeksiyonu, yara ayrılması veya insizyonel fıtık gibi komplikasyonları azaltmak mümkündür.


Cerrahi alan enfeksiyonunu nasıl azaltalım; bakterilerin kolonizasyonu  için daha zor bir yaşam alanı sunan monoflaman dikiş materyallerini tercih edelim.

Bakteriler için uygun besi ortamını sağlayacak nekrotik  doku miktarını azaltmak için; dikiş materyalini fazla sıkmadan ve  gereğinden fazla dokuyu  dikiş içerisine almayalım.


Yara ayrılması ve insizyonel fıtık komplikasyonlarını azaltmak için  ise; işe kesinin şeklini belirlemekten başlamak gerekiyor. Mümkünse orta hat kesilerden kaçınmak büyük oranda yara ayrılması ve insizyonel fıtık komplikasyonlarını azaltıyor.

Katmanlara göre karın kapatılırken ameliyat sonrası ağrı ve yapışıklık riskinden dolayı peritonun kapatılması önerilmiyor.

Cerrahi alandaki yabancı cisim miktarını azatmak adına mümkün olan en küçük dikiş materyalini kullanmak lazım (küçük bir iğne üzerine yerleştirilmiş USP 2/0 dikiş).

Yara iyileşmesinin en kritik dönemi olan ilk 8 haftada yeterli doku kuvvetini sağlayacak uzun süreli emilen (>60 gün) veya emilmeyen dikiş materyali kullanmak uygundur.

Kullandığımız bu dikiş materyalini de devamlı olarak,  ‘Küçük ısırık tekniği’ (sadece aponevrozdan geçerek, yara kenarından 5-8 mm uzaktan , 4-5 mm aralıklarla yerleştirilmesi) ile dikiş uzunluğu/yara uzunluğu  > 4 oranını sağlayarak  yara ayrılması ve insizyonel fıtık komplikasyonlarını azaltmak mümkündür.

Ve tüm bunlar klasik alışkanlıklarımıza göre sadece  4 dakika uzun!

Küçük Isırık Tekniği